June 18, 2019

லலிதா சஹஸ்ர நாமம் (675-700) (with English meanings)

Image result for panja yagnas
Pancha Yagnas

விபூதி விஸ்தாரம்

ப்ரம்மானந்தா;
பலிப்ரியா;
பாஷா ரூபா;
ப்ருஹ்த்சேனா;
பாவாபாவ விவர்ஜிதா;
சுகாராத்யா;
சுபகரீ;
ஷோபனா சுலபா-கதி;
ராஜ-ராஜேஶ்வரி;
ராஜ்ய தாயினி;
ராஜ்ய வல்லபா;
ராஜத் க்ருபா;
ராஜபீத நிவேஷித நிஜாஷ்ரிதா;
ராஜ்யலக்ஷ்மி;
கோஷநாதா;
சதுரங்க பலேஷ்வரி;
சாம்ராஜ்ய தாயினி;
சத்யசந்தா;
சாகர-மேகலா;
தீக்ஷிதா;
தைத்ய ஷமனி;
சர்வ-லோக வஷங்கரி;
சர்வார்த்த-தாத்ரி;
சாவித்ரி;
சச்சிதானந்த ரூபிணி;#676 ப்ரம்மானந்தா =  பிரம்மானந்தத்தில் சதா திளைத்திருப்பவள் (மூலப்ரம்ம நிலையின் பரமானந்தம்) 


()
பலி = படையல் 

#677 பலிப்ரியா =   பக்தர்கள் தரும் காணிக்கைகளை விரும்புபவள். 

*ஒவ்வொரு யக்ஞங்களிலும் கொடுக்கப்படும் நிவேதனம் வேறுபடுகிறது. தேவ யக்ஞத்தில் பூஜை வழிபாடே தேவர்களுக்கு அளிக்கும் காணிக்கை. பித்ரு யக்ஞத்தில்  சிரார்த்த வழிபாடே யக்ஞ நிவேதனம். விருந்தோம்பலும் பரஸ்பர  அன்பும் மனுஷ்ய யக்ஞத்தின் நிவேதனம். பிரம்ம யக்ஞத்தில் அனைவருக்குமாக வழங்கும் ஞானபோதனையும் (ப்ரம்ம ஞானம் , தர்ம-சாஸ்திரம் பற்றிய அறிவினை பகிர்தல்) பூத யக்ஞத்தில் அனைத்து ஜீவராசிகளிடம் கொள்ளும் கருணையும் காணிக்கையாகிறது (பட்சி மிருகங்களுக்கு உணவுளித்தல், தாகம் தீர்த்தல், அதனை பாதுகாத்தல் முதலியன பூத-யக்ஞத்தில் சேரும்) 

() 
பாஷா = மொழி

#678 பாஷா ருபா = அனைத்து மொழிகளின் வடிவாக இருப்பவள் *

*மொழிவழியே ஞானமும் அறிவும் போதிக்கப்படுகிறது, எனவே அவள் மொழி வடிவானவள் 

()
ப்ருஹத்  = பிரம்மாண்டமான
சேனா = சேனை

#679 ப்ருஹத் சேனா = பிரம்மாண்டமான சேனையுடையவள் (பிரபஞ்சத்தையே ஆளத் தகுந்த சேனை)

()
பாவா-பாவ = இருத்தலும் இல்லாமையும்
விவர்ஜித் = விடுபட்ட - இல்லாத

#680 பாவா-பாவ விவர்ஜிதா = இருத்தலுக்கும் இல்லாமைக்கும் அப்பாற்பட்டவள் - நிலையானது நிலையற்றது முதலியவற்றிற்கு மேலானவள்

()
சுக = சுகம் -  சௌகரியம்
ஆராத்யா = போற்றுதற்குரிய

#681 சுகாராத்யா = சுலபமான முறையில் ஆராதிக்கத் தகுந்தவள் (சிரமமான முறைகளும் விதிகளும் அல்லாத சௌகரியமான எளிய முறை) 

()
ஷுபகர் = நலம் நல்குதல்

#682 ஷுபகரீ = நன்மையும் சுபீட்சமும்  நல்குபவள் 

()
ஷோபனா = நல்லது = மங்களம்
சுலப = எளிதாக
கதி = செல்லுதல்  
சுலபா-கதி = எளிய பாதையில் அணுகுதல்

#683 ஷோபனா சுலபா-கதி = எளிமையான வழிபாட்டிற்கு (இரங்கி) அதீத மங்களம் அருள்பவள் (பக்தர்களுக்கு மங்களம் தரும் முக்தி அருள்பவள்) 

#684 ராஜ ராஜேஷ்வரி = மன்னாதி மன்னர்களையும் பேரரசர்களையும் ஆளுபவள் (பிரபஞ்சத்தை  ஆள்பவர்களான மும்மூர்த்திகளையும் ஆளுபவள்) 


#684 ராஜ ராஜேஷ்வரி = ராஜ ராஜேஷ்வரரின் (சிவன்) பத்தினி

#685 ராஜ்ய தாயினி = உயர்ந்த  ராஜ்ஜியங்களை அருள்பவள் (  கைலாயம் வைகுண்டம் முதலிய உயர்-சாம்ராஜ்ய பதவி அளிப்பவள் ) 

()
வல்லபா =  பொறுப்பாளி
வல்லபா = பிரபலமான -  (பலருக்கும்) பிடித்தமான 

#686 ராஜ்ய வல்லபா = ராஜ்யத்தின் அதிபதி-பொறுப்பாளி (ப்ரபஞ்சம் எனும் ராஜ்ஜியம்) *

* அனைவராலும் விரும்பப்படுபவள் என்ற பொருளும் இருந்தாலும், "ராஜ்ய வல்லபா" என ராஜ்ஜியம் என்ற சொல்லுடன் இணைந்திருப்பதால் "அதன் பொறுப்பாளி" என்று பதம் பிரித்து உணர்தல் பொருத்தம். 

()
ராஜத் =  ராஜ - அளவில் பெரிய - உயர்ந்த
க்ருபா = கிருபை

#687 = ராஜத்-க்ருபா =  பெருங்கருணை கொண்டவள் 


()
பீட = ஆசனம்
ராஜபீட = சிம்மாசனம்
நிவேஷிதா = பிரவேசிக்கச் செய்தல்
ஆஷ்ரித் = பின்பற்றுபவர்கள்
நிஜ = தொடர்ந்து - சாஸ்வதமாக

#688 ராஜபீட நிவேஷித நிஜாஷ்ரிதா = மெய்யான  பக்தர்களை அரியாசனம் ஏற்றுபவள் 

#689 ராஜ்யலக்ஷ்மி = பிரபஞ்சமெனும் ராஜ்ஜியத்தின் அனைத்து செல்வ வளங்களுக்கும் உரிமை உள்ளவள் 

()
கோஷ = பொக்கிஷம்
நாத் = தலைமை - முதலாளி 

#690 கோஷநாதா = (பிரபஞ்சம் எனும்)  பெரும் பொக்கிஷத்தின் முதலாளி - அதனை இயக்குபவள் 

()
சதுரங்க = யானை, குதிரை, காலட்படைகள், ரதங்கள் ஆகிய நால்வகை
பலேஷ = படைத்தலைவி

#691 சதுரங்க பலேஷ்வரி = நால்வகை படைகளின் தலைவி *

* நால்வகையை அக-நோக்கு சமத்காரங்களாக உருவகப்படுத்தினால், மனம், புத்தி, அஹங்காரம், ஜீவன் ஆகிய நான்கிற்கும் அதிபதி என்பது உணர்தல். 

()
சாம்ராஜ்ய = சாம்ராஜ்ஜியம்
தாயின் = அருளல்

#692 சாம்ராஜ்ய தாயினி = பெரும் சாம்ராஜ்ஜியத்தை அருள்பவள் ( ஆத்மஞானமெனும் பெரும் சாம்ராஜ்ஜியம் - கைலாயம் வைகுண்டம் போன்ற உயர்லோக ப்ராப்தி) 

()
சந்தா = வாக்கு - சத்தியம்

#693 சத்ய சந்தா = வாக்குறுதிக்கு கடமைப் பட்டிருப்பவள் (தனது வாக்குறுதிக்கு கட்டுப்பட்டு பிரபஞ்சத்தை போஷிக்கிறாள்)

()
மேகலா = மேகலை (ஒட்டியாணம்) 
சாகர் = கடல் - சமுத்திரம் 

#694 சாகர மேகலா = பெருங்கடலையும் தனது ஒட்டியாணமென அலங்கரித்திருப்பவள் (பேரண்டத்தின் ஆதாரமானவளின் பிள்ளை-விளையாட்டு) 

()
தீக்ஷித்  = ஆன்மீக தீட்சை (துவக்கம்) 
தீக்ஷா = தீட்சை (அருளுரை) 
தீக்ஷகா = ஆன்மீக குரு

#695  தீக்ஷிதா =   தீட்சை அளித்து கரையேற்றுபவள் (தானே குருவாகி பக்தர்களுக்கு தீட்சையளித்து,  நற்போதனை செய்து ஆட்கொள்கிறாள் )


()
தைத்ய = அசுர (திதியின் புதல்வர்கள்)
ஷமன் = நிறுத்தல் - முடித்தல்

#696 தைத்ய ஷமனி = அசுரர்களை வதம் செய்பவள் 

()
வஷங்கர் = அடக்கி ஒடுக்குதல் -  தனக்கு கீழ்படுத்துதல் 

#697 சர்வலோக வஷங்கரி = அனைத்துலகையும் அடக்கி ஆளுபவள் 

()
அர்த = ஆசைகள்
சர்வார்த்த = அனைத்து ஆசைகளையும்
தாத்ரி = அருளல்

#698 சர்வார்த்த தாத்ரி = அனைத்து அபிலாஷைகளையும் பூர்த்தி செய்பவள் 

#699 சாவித்ரி = சாவித்ரி தேவியானவள் (சரஸ்வதி) *

*புராணங்களிலும் சில நூல்களிலும் சாவித்ரி தேவி,  அன்னை சரஸ்வதியின் அம்சமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. காயத்ரி மந்தரத்தின் அதிதேவதைகளாக காயத்ரி, சாவித்ரி மற்றும் சரஸ்வதி தேவியை குறிப்பிடுகின்றனர்.  

()
சத் = சத்தியம் (இருத்தல்) 
சித் = ஆறிவு - சித்தம்  (ஆத்ம அறிவு)
ஆனந்த = ஆனந்தம் 
சச்சிதானந்த = இருப்பு-நிலையின் உண்மை, பிரக்ஞை(அறிவு) மற்றும் ஆனந்தம் 

#700 சச்சிதானந்த ரூபிணி = பேரின்ப வடிவானவள் (  சாஸ்வதமான இருப்பு-நிலையின் பேரானந்தம்) 


(தொடரும்) 


Lalitha Sahasranama (650 - 675) 


Image result for savithri goddess
Goddess Savithri

Vibhoothi Visthaaram


Brahma-anandha;
Bali priya;
Bhasha roopa;
Bruhat Sena;
Bhaavaa-bhaava vivarjithaa;
Sukharadhya;
Subhakaree;
Shobana Sulabha gathi;
Raja-Rajeshwari;
Rajya Dhaayini;
Rajya vallabaa;
Rajat krupa;
Rajapeeta niveshitha nijashritha;
Rajyalakshmi;
Koshanatha ;
Chathuranga baleshwari;
Samrajya Dhayini;
Sathyasandha;
Sagara-Mekhala;
Dheekshitha;
Dhaithya Shamani;
Sarva-loka vashankari;
Sarvartha-Dhathri;
Savithri;
Sachidanandha Roopini;#676 Brahmaanandha = She who is always in the state of Eternal bliss 
(aananda pertaining to the state of Parabrahman) 


()
Bali = offering - gift 

#677 Bali Priya = Who is fond of offerings (made by devotees) * 

*Yagna offerings are of different types. In Deva yagna, pooja takes the form of offering made towards Gods. Pitr yagna, has shrardha and thanks-giving as offering towards ancestors.  Manushya yagna, talks on love towards fellow beings and hospitality. Brahma yagna, is sharing knowledge (of dharma and Brahman) to one and all. Bhuta yagna, in which offerings or/and services are made to other  living creatures (feeding animals-birds, arranging for their shelter taking care of them and the likes) 

()
Basha = Language

#678 Basha Roopa = Who is present in the form of Languages (means to communicate) *
*Through languages knowledge and wisdom is imparted. 

()
Bruhat = mighty
Sena = army 

#679 Brihat Sena = She who has a huge army  (to administer the universe) 

()
Bhaavaa-bhaava = being and non-being
Vivarjith = without - excluded

#680 Bhaavaa-bhaava vivarjitha = She who is free from (beyond) "existence" and
"non-existence" *

*That which is permanent and impermanent

()
Sukha = pleasure - delight - comfort
Aaradhya = to adorn - praise

#681 Sukha-aradhya = Who can be worshipped with ease (no strenous formalities
required) 

()
Shubhakar = to cause good

#682 Shubhakaree = Who causes prosperity and welfare

()
Shobana = good - auspicious
Sulabha = easy to attain 
gathi= going - manner of going - movement
Sulabha Gathi = easy manner of approach

#683 Shobana Sulabha-gathi = She who grants auspicious goodness to those who choose the easy way to worship her (ie to be devoted).  ( gifts liberation and bliss to her devotees)  

#684 Raja Rajeshvari = Who rules the greatest Kings and emperors (of the universe)*
#684 Raja Rajeshvari = Wife of Raja Rajeshvara (Shiva) 

* Here to mean trinities who are the cosmic rulers. She rules them.

#685 Rajya Dhayini = Who gifts heavenly abodes and kingdoms (to her devotees) ( Eligible to exist in Kailash, Vaikunta and other higher realms )

()
Vallabha = to be incharge
vallabha = favourite - popular with 

#686 Rajya vallabha = Who is incharge of the kingdom of universe*

* Other meaning would read "who is everbody's favourite" . Since this name prefixes "Rajya" before her nama, "to rule or be incharge" seem to suit the context more. 

()
RAjath = Kingly - Massive  - Huge 
krupa = Mercy 

#687 Rajat Krupa = Whose has immense compassion  

()
Peeta = seat
Raajapeeta = Throne
niveshitha = made to enter 
aashrith = follower
nija  = constant - continual

#688 Rajapeeta niveshitha Nijashritha = Who enthrones her genuine devotees 

#689 Rajyalakshmi = Who owns the entire wealth of the kingdom (universal kingdom)

()
Kosha = treasure 
nath = Head - master 

#690 Koshanatha = who controls/heads the treasure-house (called the universe) 

()
Chathuranga = comprising elephants, chariots, cavalry and infantry
Balesha  = chief of the commander

#691 Chaturanga Baleshwari = who commands the four types of armies *

*Here it can to be understood as internal aspects of the self..i.e. mind, intellect,  Ahankar (ego)  and consciousness (self) 

()
Samrajya = empire
Dhayin = award - bestow

#692 Samrajya Dhayini = Who grants the gift of universal sovereign (highest empire of self realisation) (Eligibility to exist in Kailash, Vaikunta and similar higher realms) 

()
Sandha = vow or promise

#693 Sathya Sandha = She who is committed to truth ( in her governance) 

()
Mekhala = girdle (decorated jewellery or belt worn on waist ) 
Sagar = ocean -sea 

#694 Sagara Mekhala = Who adorns the mighty oceans as her girdle  (Mother of Brahmanda for whom it is a sport)


()
Dheekshith = to initiate - instruct 
Dheeksha = initiation 
Dheekshaka = spiritual guide 

#695 = Dheekshitha = Who gives spiritual initiation (acts as a guru to her devotees) 

()
Dhaithya = Asura ( sons of diti )
Shaman = to stop - end

#696 Dhaithya Shamani = Who destroys the demonic

()
vashankar = to subjugate

#697 Sarva loka Vashankari = Who brings every world under her domain and control

()
artha = desires 
Sarvartha = all desires 
Dhathri = to gift - award

#698 Sarvartha Dhathri = Who  fulfills all longings and desires (of her devotees) 

#699 Savithri = She who is Goddess Savithri (Saraswathi) *

* Some puranas and texts emphasise Goddess savithri to be aspect of Saraswathi. It is also said Gayathri mantra's presiding deities are Gayathri, Savithri and Saraswathi. 

()
Sat = truth (true existence) 
chit = soul - spirit 
Ananda = Joy 
Sachidananda = consisting of existence, consciousness and joy 

#700 Sachidananda Roopini = Who is in the form of Eternal bliss (eternal conscious bliss) (to Continue) 

2 comments:

 1. ராஜத்-க்ருபா
  Big krupa
  King size krupa😊

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thankyou so much for ur valuable input and correction. I have edited and corrected it accordingly. I missed the right interpretation, sorry and Thankyou loads _/\_

   Delete